Majitelé přenosných počítačů nemusí v případě, kdy přístroj buď vůbec nejde nastartovat nebo vykazuje problémový chod, ihned skládat ruce do klína (resp. posílat notebook do servisu). Několik osvědčených postupů pro typické situace pomůže situaci napravit, případně lokalizovat problém.

1) Laptop nejeví známky života. LED diody (indikátor zapnutí, harddisk, nabíjení…) se nerozsvítí ani při připojení do sítě přes adaptér / nabíječku, stisknutí tlačítka napájení nevyvolá žádnou reakci.

Zkontrolujte síťový adaptér. Voltmetrem zjistěte výstupní napětí, případně ověřte funkčnost laptopu pomocí zapůjčeného adaptéru – při vybité baterii a poškozeném adaptéru se notebook může jevit porouchaným. V případě, že napětí je standardní a adaptér v pořádku, vzniká podezření na poruchu na základní desce, nejčastěji je závada v chipsetu nebo v jeho propojení se základní deskou.
*Typ adaptéru je při zkoušení i nahrazování bezpodmínečně nutné volit s přesně stejným výstupním napětím jako u originálu, výstupní proud by měl být taktéž stejný, resp. nesmí být nižší.

2) Při připojení adaptéru svítí LED napájení a indikátor nabíjení, monitor ale zůstává temný a při stisku tlačítka pro zapnutí notebook nereaguje.

Adaptér je pravděpodobně v pořádku, změření výstupního napětí je ale možné pro jistotu provést. Je možné vyzkoušet funkčnost po odpojení adaptéru, vyjmutí baterie a opětovném připojení adaptéru po několika minutách.
Může se jednat o závadu paměťového modulu. Na místě je jeho vyjmutí a opětovné zapojení, nejlépe do jiného slotu, je-li k dispozici. Případnou dvojici připojených modulů je vhodné takto přezkoušet samostatně a v každém slotu a takto identifikovat vadný slot / vadný modul. Pomoci může i pouhé vyjmutí a znovuzapojení (reset) téhož modulu.

3) Při zapnutí vydá laptop pouze sérii pípavých zvuků, nenastartuje a na monitoru nic nezobrazuje.

S největší pravděpodobností jde opět o vadný paměťový modul.

4) Při zapnutí notebook nastartuje a svítí HDD kontrolka, ale monitor je temný.

a) Pokud jde velmi nejasný (tmavý) obraz zblízka na monitoru rozeznat, je zablokovaný stlačitelný kolík / přepínač na levé straně u pantů, při jehož uvolnění (odklopením monitoru) obdrží monitor signál k zapnutí. Měl by jít uvolnit opakovaným stlačením. Pokud po chvíli monitor ztmavne, je nutné upevnit kabely FL inverteru, případně jej vyměnit.
b) Vyzkoušejte zobrazení na externím monitoru. Funguje-li, je nutná oprava / výměna grafické karty nebo oprava jejího připojení k základní desce.

5) Notebook při startu vyluzuje opakované tikání nebo „chroustání“.

Vyjměte harddisk a spusťte počítač bez něj. Neozývá-li se nic, závada je v HDD.

6) Po chvíli provozu se počítač bez varování vypne, stejně se chová i po restartu.

Nejspíše dochází k přehřívání – zkontrolujte funkčnost ventilátoru a průchodnost odvětrávání. Může jít o vadný paměťový modul, viz bod 2. Je na místě i softwarový test paměti.

7) Na monitoru jsou barevné pruhy, obrazovka zbělá nebo zobrazuje nesmyslné znaky či obrazy.

Porucha monitoru, volná kabeláž či vadné konektory u videa, grafické karty nebo základní desky.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>