Prevence nade vše

Zálohovat, zálohovat, zálohovat – pracujete-li s digitálními daty, toto by měla být vaše mantra. Cenný obsah je ale nutno chránit i dalšími způsoby. Mezi metody předcházení vzniku škody patří:

  • pravidelná kontrola obsahu disku anti-malware, anti-spyware a antivirovými nástroji
  • pravidelné zálohování důležitých dat nejméně ob týden (ideálně po každé výraznější aktualizaci obsahu) – místo obnovy z poškozeného disku lze soubor obnovit ze zálohy
  • pravidelná defragmentace disku – soubor rozdělený na více fragmentů se obnovuje obtížněji
  • od verze Windows 7 je u tohoto OS možno využít integrovaného nástroje pro export záloh souborů na externí médium

Delete či Undelete, toť otázka

Někdy však veškerá snaha selže a prevenci ztráty dat vystřídá náprava vzniklé situace – obnova dat. Ze zdánlivě mrtvého datového nosiče je obsah možné v řadě případů vyextrahovat; doporučený postup se liší v závislosti na typu média a příčině ztráty dat.

Asi nejčastějším případem je v prostředí MS Windows unáhlené přesunutí souboru do koše a „vysypání“ s dalším obsahem. Takto odstraněný soubor nějakou dobu na disku zůstává – z FAT (File Allocation Table) jsou nicméně odstraněny všechny odkazy na něj a diskový prostor, jejž soubor zabírá, je uvolněn pro případné přepsání. Pokud už k vysypání došlo (není možné použít funkci „obnovit“ v kontextovém dialogu Koše), lze zvolit metodu svépomoci nebo se obrátit na specializované firmy.

Základním předpokladem úspěchu je však vždy rychlost – každá další operace s paměťovým úložištěm, včetně instalace záchranného softwaru, zvyšuje riziko přepsání diskového prostoru, obsahujícího smazaný soubor. Případnou instalaci příslušného softwaru a operace s ním se tak doporučuje provádět v prostředí nejlépe externího paměťového média, vulgo USB flešky, záchranného CD/DVD (vytvořeného ideálně na jiném počítači) apod.

Co nejdříve po zjištění škody je vhodné vytvořit obraz disku – veškeré záchranné operace by dále měly pracovat pouze s tímto obrazem, při neúspěšném pokusu a znehodnocení image souboru tak nic nebrání vytvoření dalšího obrazu a vyzkoušení jiné metody obnovy.

Kromě vytvoření image file je žádoucí obsah disku zkopírovat – nelze však zálohovat na tentýž fyzický disk, opět by pravděpodobně došlo k přepsání smazaných souborů; kopii je nutné uložit na jiné fyzické médium.

Vedle praxe v zachraňování dat bývá výhodou specialistů přístup k programům, jejichž pořizování se běžnému uživateli nevyplatí. Řadu softwarových prostředků je však možné využít i zdarma:

Paragon Rescue Kit

Po registraci na stránkách projektu a aktivaci přes email nabízí vedle obnovení smazaných dat komplexní služby údržby, nápravy škod a ochrany počítače, a to jak uživatelům linuxových systémů a Win PC, tak i členům Apple Mac komunity.

Free Undelete

Schopen obnovení smazaných, ale nepřepsaných souborů v prostředí MS Windows 2000 / XP / Vista / 7.

Knoppix

Zaměřen na linuxové konfigurace; bootovací CD/DVD může vedle služby obnovy a záchrany dat pokrýt také potřebu desktop manageru, výukové utility, virtualizačního softwaru a další. Nabízí jak přehledné ovládací rozhraní, tak i široké možnosti přizpůsobení pomocí příkazového řádku.

UNIX: ne tak špatné vyhlídky

Možnost relativně prostého obnovení smazaného souboru, který se však na disku dosud nachází (tzv. undelete), není želbohu podporována všemi typy souborových systémů. Jmenovitě mezi uživateli unixových systémů je rozšířena víra, že (pomocí příkazu rm) smazaný soubor je navěky ztracen. Náprava je skutečně obtížnější a méně spolehlivá než u jiných OS, stále je nicméně proveditelná. Možnou volbou je GNU (zdarma) licencovaný Midnight Commander, vyvinutý primárně jako UNIX file manager. Další možnosti nabízí utilita unrm, případně projekty typu TestDisk a spřízněný PhotoRec (oba jmenované obsahuje zmíněný Knoppix).

Flash: Přepsáno? Nevadí

Při snaze o obnovu smazaných dat hraje roli také typ paměťového úložiště. Dobrou zprávou při obnovování dat z flash disků, potažmo SSD (Solid State Drive) úložišť, je větší pravděpodobnost úspěšného obnovení již přepsaných souborů (díky úložné metodě využívající tzv. FTL vrstvu). Kompletní obnovení takto přepsaných souborů je nicméně považováno za obtížný a v domácích podmínkách takřka neřešitelný úkol, zde je skutečně na místě obrátit se na profesionály.

Hard Disk Dead

Vedle nutnosti obnovy jednotlivých souborů může také dojít ke kolapsu harddisku, kdy jsou nedostupná veškerá data. V situaci, kdy systém hlásí nepřítomnost/nenalezení disku, je nutné ověřit, zda je chyba skutečně na straně HDD – ideálně pokusem o načtení disku v dalším počítači. V případě neúspěchu si lze zvolit některý z nástrojů softwarové obnovy dat, vedle již uvedených je bez poplatku k mání např. populární Recuva, omezený nicméně na prostředí MS Windows.

S chladnou hlavou

Již mimo možnosti nápravy škod vlastními silami jsou nástroje, lépe přístroje, hardwarové obnovy dat, umožňující v případě harddisků přímý přístup k tzv. plotnám HDD, na kterých jsou data zaznamenána. Využití služeb odborníků je v případech, kdy některá součást HDD v důsledku opotřebování vypoví službu, na místě; např. otevírání pláště disku v domácích podmínkách za účelem přístupu k plotnám znamená poškození magnetické vrstvy, nesoucí záznam dat, prachovými částicemi. Výjimkou z pravidla je případ, kdy se plotny HDD přestanou otáčet. Je zmiňována obskurní metoda prodloužení/obnovení provozuschopnosti disku na dobu nutnou k překopírování obsahu jinam; souvisí s mechanickým řešením HDD. Jde o uložení disku do mrazničky na několik hodin (přes noc). Tímto svérázným způsobem je docíleno kontrakce kovových součástí, které se tak vrátí na svá místa a opotřebovaným čtecím a zápisovým hlavám tak mohou dočasně navrátit funkčnost, blahodárně podchlazení působí i na škody vyvolané dlouhodobým za(pře)hříváním disku. Při uložení v sáčku se zipem, ideálně ještě v antistatickém obalu, a zachování bezpečnostních opatření (kondenzace vlhkosti) nicméně jde o překvapivě často fungující metodu krátkodobého oživení disku na dobu nutnou pro základní zazálohování obsahu.style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-4584926869331052"
data-ad-slot="8124408440">